Voorzetselvoorwerp

Voorzetselvoorwerp

Omschrijving

Een voorzetselvoorwerp is een zinsdeel dat wordt ingeleid door een vast voorzetsel dat verbonden is met een werkwoord. Net als een lijdend voorwerp duidt een voorzetselvoorwerp een zelfstandigheid aan waarop de handeling of werking die door het gezegde wordt uitgedrukt, direct gericht is. Voorbeelden:

(1) De voorzitter stemde in met het voorstel.

(2) Hij heeft die gedachte ontleend aan het werk van zijn leermeester.

Zie ook

Lijdend voorwerp
Meewerkend voorwerp
Voorzetsel
Zinsdeel

termentao_term
104