Voorvoegsel

Voorvoegsel

Omschrijving

Een voorvoegsel (of: prefix) is een taalelement dat niet als los woord kan voorkomen, maar vooraan aan een woord toegevoegd kan worden ter vorming (afleiding) van een nieuw woord.

Zo kan met behulp van het voorvoegsel ver- van het werkwoord knoeien een nieuw werkwoord verknoeien gevormd (afgeleid) worden en kan met het voorvoegsel on- van een zelfstandig naamwoord of een bijvoeglijk naamwoord een nieuw zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord gevormd worden, resp. bijvoorbeeld mens – onmens en diep – ondiep. Met het voorvoegsel ge- kan bijvoorbeeld van een werkwoordstam een zelfstandig naamwoord afgeleid worden: blaf – geblaf.

Andere voorvoegsels zijn bijvoorbeeld: her- (in: heropenen), aarts- (in: aartsleugenaar of aartslui) en pro- (in: pro-Arabisch).

Zie ook

Achtervoegsel
Afleiding

termentao_term
100