Voltooid deelwoord

Voltooid deelwoord

Omschrijving

Het voltooid (of: verleden) deelwoord is een vormcategorie van het werkwoord. Voltooide deelwoorden maken deel uit van samengestelde werkwoordstijden: de voltooide tijd wordt gevormd door de persoonsvorm van het hulpwerkwoord hebben of zijn en het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord. Voorbeelden:

(1) Eerst na vijven heeft hij de koeien gemolken.

(2) Daarna zijn ze hard weggelopen.

Daarnaast worden voltooide deelwoorden in veel gevallen bijvoeglijk gebruikt. Soms zijn ze niet van bijvoeglijke naamwoorden te onderscheiden. Voorbeelden:

(3) een gerimpeld gezicht, weggegooid geld, een gemiste kans, bezet gebied, een geheven hoofd, een getrokken pistool, verloren moeite, bereden politie

Men onderscheidt ook wel de zogenaamde passieve deelwoorden. Deze zijn gelijk aan voltooide deelwoorden en drukken in combinatie met het hulpwerkwoord worden de lijdende vorm uit. Voorbeeld:

(4) Eerst na vijven werden de koeien gemolken.

Zie ook

Bijvoeglijk naamwoord
Deelwoord
Lijdende vorm
Tegenwoordig deelwoord
Werkwoord
Werkwoordstijden

termentao_term
97