Voegwoord

Voegwoord

Omschrijving

Een voegwoord (of: conjunctie) is een verbindingswoord dat woorden, woordgroepen en zinnen met elkaar kan verbinden in een nevenschikkend of een onderschikkend verband. Voegwoorden worden dan ook onderscheiden in nevenschikkende en onderschikkende voegwoorden.

Nevenschikkende voegwoorden verbinden gelijkwaardige elementen (woorden, woordgroepen en zinnen) en kunnen daarbij de volgende betekenisverhoudingen uitdrukken: aaneenschakelend (bijvoorbeeld en), tegenstellend (bijvoorbeeld maar), redengevend (want), gevolgaanduidend (dus).

Onderschikkende voegwoorden leiden bijzinnen in en verbinden daarmee afhankelijke (of: ondergeschikte) mededelingen met de hoofdzin. Onderschikkende voegwoorden kunnen allerlei betekenisverhoudingen uitdrukken: tijd (bijvoorbeeld terwijl), reden (bijvoorbeeld omdat), oorzaak (bijvoorbeeld doordat), gevolg (bijvoorbeeld zodat) enzovoort.

Zie ook

Nevenschikking
Onderschikking

termentao_term
96