Valentie

Valentie

Omschrijving

Met de term ‘valentie’ wordt het geheel aan verbindingsmogelijkheden van een woord aangeduid. Men onderscheidt morfologische valentie (de mogelijkheden om met een woord afleidingen en samenstellingen te vormen) en syntactische valentie (de mogelijkheden die een woord heeft om met andere woorden woordgroepen te vormen).

Zie ook

Morfologie
Syntaxis

termentao_term
92