Standaardtaal in Nederland

Standaardtaal in Nederland

Omschrijving

We verstaan onder de standaardtaal in Nederland het Nederlands dat algemeen bruikbaar is in het publieke domein in Nederland, dat wil zeggen in alle belangrijke sectoren van het openbare leven, zoals het bestuur, de administratie, de rechtspraak, het onderwijs en de media. Anders uitgedrukt: standaardtaal in Nederland is het Nederlands dat algemeen bruikbaar is binnen Nederland in contacten met mensen buiten de eigen vertrouwde omgeving (in zogenaamde secundaire relaties). Woorden, uitdrukkingen, uitspraakvormen of constructies die standaardtaal in Nederland zijn, zijn dus in principe zonder problemen bruikbaar in de genoemde sectoren en situaties.

Meer »

termentao_term
115