Telwoord

Telwoord

Omschrijving

Een telwoord (of: numerale) duidt een aantal aan of een plaats in een volgorde of rangorde van een zelfstandigheid. Telwoorden worden onderscheiden in hoofdtelwoorden en rangtelwoorden. Hoofdtelwoorden noemen een aantal: een, twee, drie, vier, vijf enzovoort Rangtelwoorden noemen een nummer in een reeks: eerste, tweede, derde, vierde, vijfde enzovoort

Daarnaast onderscheidt men bepaalde en onbepaalde telwoorden. Bepaalde telwoorden noemen een precies aantal of (rang)nummer; onbepaalde telwoorden noemen een niet nader gespecificeerd aantal of (rang)nummer. Tot de onbepaalde hoofdtelwoorden rekent men onder meer alle, enige, sommige (deze worden ook wel onbepaalde voornaamwoorden genoemd), veel en weinig. Als onbepaalde rangtelwoorden zijn te beschouwen: laatste, middelste, hoeveelste en zoveelste.

Zie ook

Telbaar

termentao_term
88