Telbaar

Telbaar

Omschrijving

Een zelfstandig naamwoord is telbaar als het zowel een enkelvoudsvorm als een meervoudsvorm heeft en kan worden voorafgegaan door een hoofdtelwoord. Voorbeelden van telbare zelfstandige naamwoorden zijn bril (twee brillen), gebod (tien geboden), speler (elf spelers). Voorbeelden van niet-telbare zelfstandige naamwoorden zijn duisternis, gedoe, onzin, goud, melk, ijs.

Zie ook

Getal
Stam
Telwoord
Zelfstandig naamwoord

termentao_term
87