Tautologie

Tautologie

Omschrijving

Een tautologie is een combinatie van woorden die (bijna) hetzelfde uitdrukken en elkaar in principe kunnen vervangen. Men noemt dit ook wel dubbelop gebruik van woorden. Voorbeelden zijn: maar … echter; daarom (is het) dan ook …; zoals bijvoorbeeld… Soms wordt een tautologie bewust gebruikt als een stijlfiguur of in een vaste uitdrukking. Voorbeelden van zulke geaccepteerde tautologie├źn zijn: blij en gelukkig, nooit ofte nimmer, enkel en alleen.

Zie ook

Pleonasme

termentao_term
85