Tangconstructie

Tangconstructie

Omschrijving

Onder een tangconstructie wordt een constructie verstaan waarbij er een (grote) afstand bestaat tussen delen die bij elkaar horen, bijvoorbeeld tussen delen van een scheidbaar samengesteld werkwoord (1), tussen hulp- en hoofdwerkwoord (2), tussen lidwoord en zelfstandig naamwoord (3):

(1) In Maastricht vond zondag de afscheidsdienst van zijn vader, die op 62-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een slepende ziekte, plaats.

(2) Zijn moeder heeft hem vanochtend voordat hij vertrok, net als altijd, een kus gegeven.

(3) De veertien uit het buitenland afkomstige, ter dood veroordeelde gevangenen.

Zie ook

Hoofdwerkwoord
Hulpwerkwoord
Lidwoord
Samengesteld werkwoord
Zelfstandig naamwoord

termentao_term
84