Stemhebbend / stemloos

Stemhebbend / stemloos

Omschrijving

Medeklinkers worden onder andere onderscheiden in stemloze en stemhebbende medeklinkers. Bij de vorming van stemhebbende medeklinkers trillen de stembanden mee; bij de vorming van stemloze medeklinkers niet. Het Nederlands kent de volgende stemloze medeklinkers: p, t, k, f, s, ch en h, en de volgende stemhebbende medeklinkers: b, d, v, z, g, m, n, ng, l, r, j en w.

Zie ook

Medeklinker

termentao_term
80