Directe rede / indirecte rede

Directe rede / indirecte rede

Omschrijving

Directe rede is de letterlijke weergave van iemands woorden in een bijzin met hoofdzinvolgorde. In zinnen in de indirecte rede worden iemands woorden niet letterlijk, maar in een ‘echte’ bijzin weergegeven. Voorbeelden:

(1a) Toen zei ze tegen me: ‘Ik wil je nooit meer zien.’ (directe rede)

(1b) Toen zei ze tegen me dat ze me nooit meer wilde zien. (indirecte rede)

(2a) ‘Zal ik je naar huis brengen?’, vroeg hij verlegen. (directe rede)

(2b) Hij vroeg verlegen of hij haar naar huis mocht brengen. (indirecte rede)

Zie ook

Bijzin
Hoofdzin

termentao_term
26