Bepaling van gesteldheid

Bepaling van gesteldheid

Omschrijving

Een bepaling van gesteldheid is een bepaling die zowel betrekking heeft op het gezegde als op het onderwerp of het lijdend voorwerp. Een bepaling van gesteldheid is meestal een bijvoeglijk naamwoord, maar kan ook door een zelfstandig naamwoord of een voorzetselgroep worden uitgedrukt. Voorbeelden:

(1) Nerveus bladerde hij door zijn aantekeningen.

(2) Zijn klasgenoten vonden hem een mispunt.

(3) Hij sloeg het gezicht van zijn tegenstander tot moes.

Zie ook

Bepaling
Bijvoeglijk naamwoord
Gezegde
Lijdend voorwerp
Onderwerp
Voorzetsel

termentao_term
16