Ellips

Ellips

Omschrijving

Een ellips (of: onvolledige zin) is een zin waarin of het onderwerp, of de persoonsvorm, of beide ontbreken en die geen beknopte bijzin, zin in de gebiedende wijs of een samengetrokken zin is. Voorbeelden van elliptische zinnen:

(1) (Wanneer kun je me dat laten weten?) Morgen. (‘morgen kan ik je dat laten weten’)

(2) (Wie heeft je daarmee geholpen?) Mijn broer. (‘mijn broer heeft me daarmee geholpen’)

Zie ook

Beknopte bijzin
Gebiedende wijs
Samentrekking

termentao_term
29