Congruentie

Congruentie

Omschrijving

Congruentie is vormovereenkomst tussen elementen die syntactisch met elkaar zijn verbonden. De bekendste vorm van congruentie in het hedendaags Nederlands betreft die tussen het onderwerp en de persoonsvorm van een zin: deze stemmen in de regel met elkaar overeen in persoon en getal. Voorbeelden:

(1) Zij zijn groot en ik ben klein, en dat is niet eerlijk.

(2) Voordat wij met vakantie naar Italië gaan, ga ik naar een congres in Kopenhagen.

Zie ook

Getal
Onderwerp
Persoon
Persoonsvorm
Syntaxis

termentao_term
22