Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Verdelen / distribueren; bezorgen

Vraag

Is tijdschriften verdelen correct?

Antwoord

Ja, een tijdschrift verdelen is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn naargelang van de context distribueren en bezorgen.

Toelichting

Verdelen betekent in de standaardtaal 'in delen scheiden' of 'toekennen of toewijzen aan verschillende personen'.

(1) De appel wordt in vieren verdeeld.

(2) De erfenis wordt onder de kinderen verdeeld.

Als de verspreiding van goederen van producent naar consument bedoeld wordt, gebruikt men in de standaardtaal in het hele taalgebied distribueren (met name van goederen) en bezorgen (van kranten en dergelijke). Daarnaast kunnen soms ook verspreiden en doorgeven gebruikt worden.

(3) Onze producten worden gedistribueerd door gespecialiseerde logistieke bedrijven.

(4) Heel wat scholieren verdienen wat bij door huis-aan-huisbladen of kranten te bezorgen.

(5) Het tijdschrift zou in samenwerking met een Vlaamse uitgeverij ook in België verspreid worden.

(6) De kabelnetten mogen geen commerciële zenders doorgeven.

Het gebruik van verdelen in zulke gevallen is standaardtaal in België.

(7) Cleanelectric is een bedrijf dat nieuwe elektrische toestellen verdeelt en de oude opruimt. [standaardtaal in België]

(8) Hij verdeelt al jaren kranten in Ieper. [standaardtaal in België]

Ook het zelfstandig naamwoord verdeler is standaardtaal in België in de betekenis 'distributeur, dealer'.

(9) Als je een probleem hebt met je nieuwe wasmachine, moet je haar terugbrengen naar de verdeler. [standaardtaal in België]

Zie ook

Bedeling / levering
Ronddragen / rondbrengen

Naslagwerken

 

verdelen

distribueren

Grote Van Dale (2005)

3 (m.betr.t. de delen of afzonderlijke exemplaren van iets) toekennen of toewijzen aan verschillende personen: (…) (alg.Belg.N.) distribueren, bezorgen

1 uitdelen, ronddelen

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

2 aan de betrokken personen uitdelen, syn. delen, distribueren

1 uitdelen, syn. verdelen

Verschueren (1996)

2. aan ieder een deel geven, toekennen, uitdelen

2. Econ. a. bezorging van goederen van de producent naar de consument

Koenen (2006)

2 de delen aan betrokkenen toekennen

verdelen, uitdelen

Kramers (2000)

[in deze betekenis niet opgenomen]

uitdelen, verdelen, ronddelen

Correct Taalgebruik (2006), p. 278

Het werkwoord verdelen is niet gebruikelijk voor wat in de handel de distributie van goederen wordt genoemd. Wel zeggen we dat de buit wordt verdeeld, dat een appel in vieren wordt verdeeld, dat een erfenis wordt verdeeld.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 293

[wordt afgekeurd] (v. goederen) distribueren; (v. kranten) verspreiden, bezorgen; de bij ons verdeelde films, de films die bij ons in roulatie zijn

-

Taalwijzer (1998), p. 342, 104

en subst. verdeling (v) zijn gangbaar in bijv.: de winst verdelen, een erfenis verdelen, een sinaasappel in partjes verdelen enz. (vgl. *distributie)

[distributie: is de gangbare term in handelskringen (vgl. *verdelen) (…) ook verspreiden is gebruikelijk]

Stijlboek VRT (2003), p. 254

Verdelen betekent: uitdelen, ieder zijn deel geven, ieder geven wat hem toekomt. (…)

In de handel gaat het meestal over distributie en distribueren. (…)

Niet: *Het tijdschrift wordt ook onder Vlaamse lezers verdeeld.

Wel: Het tijdschrift wordt ook onder Vlaamse lezers verspreid.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

in België ook: distribueren

-