Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Bedeling / levering

Vraag

Zijn bedeling en levering synoniemen?

Antwoord

Nee, bedeling betekent in de standaardtaal 'uitreiking van aalmoezen'. In België komt bedeling soms wel voor als synoniem van levering, bestelling, bezorging, distributie, maar het is in die betekenissen geen standaardtaal.

Toelichting

Bedeling betekent in de standaardtaal in de eerste plaats 'uitreiking van aalmoezen'.

(1) Hij leeft van de bedeling.

In België wordt bedeling (ook in samenstellingen als aardgasbedeling, waterbedeling, postbedeling) soms in andere contexten met een andere betekenis gebruikt. Het is dan geen standaardtaal.

(2) De bedeling van ongeadresseerde reclame wekt heel wat wrevel bij de buurtbewoners. (in België, geen standaardtaal)

(3) De WVEM staat in voor de bedeling van elektrische energie op het grondgebied van de aangesloten gemeenten. (in België, geen standaardtaal)

(4) De waterbedeling loopt spaak in heel wat zuiderse landen. (in België, geen standaardtaal)

(5) De bedeling van warme maaltijden is een taak van het OCMW. (in België, geen standaardtaal)

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in zulke gevallen bestelling, levering, voorziening, bezorging, distributie, verstrekking.

(6) De posterijen dragen zorg voor de bestelling van brieven en andere poststukken.

(7) De levering van gas en elektriciteit is in handen van het bedrijfsleven.

(8) De watervoorziening loopt eindelijk weer vlot.

(9) Vrijwilligers zorgen voor de distributie van levensmiddelen aan de vluchtelingen.

Bijzonderheid

Met betrekking tot het recht bestaat wel de term rechtsbedeling '(wijze van) toepassing van het recht'.

(10) De rechter had wel heel bizarre ideeën over rechtsbedeling.

Zie ook

Verdelen / distribueren; bezorgen

Naslagwerken

bedeling levering
Grote Van Dale (2005) 5 (Belg.N., niet alg.) geregelde levering, syn. voorziening, verstrekking, bezorging, distributie, bestelling 1 het leveren of geleverd-worden
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) 2 (Belg., niet alg.) geregelde levering, voorziening, bezorging, syn. verspreiding 1 het leveren, syn. leverantie, traditie
Verschueren (1996) [in deze betekenis niet opgenomen] 1. Eig. het leveren. 2. Metn. het geleverde, koopwaar. Syn. leverantie
Koenen (2006) [in deze betekenis niet opgenomen] 1 het leveren; 2 iets dat geleverd wordt of is
Kramers (2000) 3 ZN bezorging, uitdeling, voorziening, distributie het leveren; het geleverde
Correct Taalgebruik (2006), p. 28 'Bedeling' is niet correct als het gaat om levering, voorziening, bestelling, bezorging, distributie. Het betekent wel: uitreiking van aalmoezen, maar is in die betekenis niet erg frequent. -
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 25 [wordt afgekeurd] bezorging, uitdeling, verdeling; levering, distributie, voorziening. – wel: (liefdadigheids)bedeling, rechtsbedeling

-
Taalwijzer (1998), p. 72 [bij bezorgen, wordt afgekeurd] niet: bedeling -
Stijlboek VRT (2003), p. 36 [bedelen: Bedelen betekent: iets aan iemand als zijn deel toewijzen. (…) Niet gebruiken voor: bezorgen, bestellen, distribueren.] -
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) bezorging, bestelling, levering, voorziening, distributie, ook in samenstellingen -