Bedding / baan

Bedding / baan

Vraag

Hebben bussen, trams en treinen een eigen bedding of een eigen baan?

Antwoord

Standaardtaal in het hele taalgebied is een eigen of een vrije baan van een bus, een tram of een trein. Eigen bedding is standaardtaal in België.

Toelichting

Trams, bussen of treinen kunnen een eigen of vrije baan hebben, zodat ze niet door het overige verkeer gehinderd worden.

(1) Op de grote steenweg naar Mortsel rijdt de tram goed door op de vrije baan in de middenberm.

(2) Op sommige plaatsen heeft de tram geen eigen baan en dan moet je extra goed uitkijken.

(3) De hogesnelheidstreinen zullen gebruikmaken van een nieuw aan te leggen aparte baan naast het bestaande spoor.

In de standaardtaal in België wordt ook gesproken van een eigen bedding: een gedeelte van de weg dat uitsluitend voor trams of bussen gereserveerd is of een aparte baan op een spoorlijn.

(4) Het openbaar vervoer zou ook in een eigen bedding moeten kunnen rijden, zodat je niet zoals nu ook met de bus in de file staat. [standaardtaal in België]

(5) Rijdt de hst tussen Antwerpen en Brussel in een eigen bedding? [standaardtaal in België]

Hoewel de naslagwerken bedding in deze betekenis als niet-standaardtalig beschouwen en sommige het gebruik ervan expliciet afkeuren, is het woord in België in de praktijk erg gebruikelijk en wordt het ook op ruime schaal geaccepteerd. Er hoeft dan ook geen bezwaar tegen gemaakt te worden.

Bedding is wel standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenissen ‘rivierbedding’ en ‘verharde ondergrond’.

(6) De rivier meandert in een bedding die op sommige plaatsen kilometers breed is.

(7) De hst rijdt in zijn eigen tracé over een verende bedding.

Bijzonderheid

Naast baan en bedding komt zowel in Nederland als in België ook het woord tracé voor. Dat woord, dat standaardtaal in het hele taalgebied is, duidt het verloop van een tram- of spoorlijn of een weg aan.

(8) De NMBS is deze week begonnen met de omleiding van de spoorlijn Gent-Terneuzen. Het nieuwe tracé is tien kilometer lang en loopt parallel aan de westelijke havenweg tussen Zelzate en Gent.

(9) Na een jarenlange discussie over de verlenging van de A73 heeft het nieuwe kabinet nu gekozen voor het tracé op de oostelijke Maasoever.

(10) De Belgische regering heeft verzocht het historische tracé van de IJzeren Rijn weer in gebruik te nemen.

Zie ook

Baan / weg
Rijbaan / rijstrook
Vierbaansweg

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 28, 26; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 25; Taalwijzer (1998), p. 51; Stijlboek VRT (2003), p. 36; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
997
j
correctheid,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
06 March 2013