Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Uitgeven op / uitzien op, uitkijken op; uitkomen op

Vraag

Is uitgeven op correct?

Antwoord

Ja, de uitdrukking uitgeven op is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn naargelang van het geval uitkijken op, uitzien op en uitkomen op.

Toelichting

Uitgeven op is standaardtaal in België in de betekenissen 'uitzicht bieden op iets' en 'toegang geven tot iets'.

(1) Deze flat geeft uit op de zeedijk. [standaardtaal in België]

(2) Ons keukenraam geeft uit op de tuin van de buren. [standaardtaal in België]

(3) De bar geeft uit op een groot zonneterras met een prachtig panoramisch uitzicht. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn naargelang van de betekenis uitzien op, uitkijken op of uitzicht bieden of geven op, respectievelijk uitkomen op of toegang geven tot.

(4) Het raam van de woonkamer ziet uit op het park.

(5) De kamer op de bovenverdieping keek uit op de Middellandse Zee.

(6) Een rond scheefgezakt poortje komt uit op een pracht van een boomgaard.

(7) Deze poort geeft toegang tot de geheime schatkamer.

Naslagwerken

 

uitgeven op

uitzien op

uitkijken op

Grote Van Dale (2005)

[bij uitgeven] 8 (alg. Belg.N.) (van kamers, deuren) uitgeven op of in - [leenvertaling van Fr. donner sur], uitkomen op -

[bij uitzien] I (…) 3 in de verb. uitzien op -, (van een kamer, raam e.d.) uitzicht geven op -, uitkijken op -

[bij uitkijken] I (…) 2 in de verb. uitkijken op -, (van een kamer, raam e.d.) uitzicht geven op -, uitzien op -

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

1 zicht geven op, syn. uitkijken op, over

[bij uitkijken op, over] 1 naar buiten zicht hebben of bieden op (…) syn. uitzien op, over, zien op

Verschueren (1996)

[bij uitgeven] 5. [Fr.] Z.N. uitkomen op, toegang geven tot of uitzien op

[bij uitzien] 2. een bepaald uitzicht (A) hebben: mijn kamer ziet op de straat uit

[bij uitkijken] (…) 2. in zekere richting gekeerd zijn: dit raam kijkt op de tuin uit

Koenen (2006)

-

[bij uitzien] 3 (met op) uitzicht bieden op: de kamer ziet uit op een tuin

[bij uitkijken] (…) 2 uitzicht geven, hebben op: dit raam kijkt op het plein uit; wij kijken uit op het plein

Kramers (2000)

[bij uitgeven] 5 ZN: ~ op (…) (van een raam) uitzien op

-

[bij uitkijken] (…) 3 uitzicht hebben of geven op: dit raam kijkt uit op een plein

Correct Taalgebruik (2006), p. 266

[wordt afgekeurd] Het raam ziet uit op het park. Deze deur komt uit op een binnentuintje.

-

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 284

[bij uitgeven, wordt afgekeurd] die deur geeft uit op …, komt uit op …; dat venster geeft uit op …, dat raam ziet uit op…

-

-

Taalwijzer (1998), p. 335

[bij uitzien, wordt afgekeurd] niet: uitgeven; vgl. Fr. donner sur [bij uitzien] 1) op is correct in de betekenis van: uitzicht geven op; syn.: *uitkijken op, uitkomen op, uitzicht bieden

[bij uitkijken] over betekent: uitzicht geven, hebben op; syn. *uitzien (niet: uitgeven op; vgl. Fr. donner sur)

Stijlboek VRT (2003), p. 247

[wordt afgekeurd] Leenvertaling uit het Frans. Algemeen Nederlands zijn: uitkomen op, uitzien op.

-

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

uitkomen op, grenzen aan, toegang geven tot, uitzien op

-

-