Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Om + infinitief

Vraag

Is het is mooi om zien correct?

Antwoord

Het is onduidelijk of we constructies met om + infinitief tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Standaardtaal in het hele taalgebied is in elk geval de constructie om + te + infinitief: Het is mooi om te zien.

Toelichting

In de standaardtaal kunnen een aantal bijvoeglijke naamwoorden gevolgd worden door een beknopte bijzin met om te + infinitief.

(1) Dat is leuk om mee te nemen.

(2) Hij is niet geschikt om dit werk te doen.

In België worden daarnaast veelvuldig constructies als het is mooi om zien, het is interessant om weten (zonder te) gebruikt, ook door veel standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die dergelijke constructies afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of de constructie met om + infinitief tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

(3) Het is interessant om weten of we daar een bus zullen kunnen nemen of te voet zullen moeten gaan. (in België, status onduidelijk)

Zie ook

Bedankt om me te helpen / bedankt dat je me geholpen hebt / bedankt voor de hulp
Beginnen + infinitief
Durven (te)
Het doel is jongeren (te) bereiken
Hoe + infinitief
Om (Het is moeilijk - dat te geloven)
Om (Hij ging weg - niet meer terug te komen)
Om foto’s te maken en (te) bewerken

Naslagwerken

om te + infinitief
Kramers (2000) ZN soms zonder te: een paar weetjes goed ~ weten
Correct Taalgebruik (2006), p. 171 In verbinding met een infinitief moet op om altijd te volgen.
-         Het is mooi om te zien.
-         Goed om te weten.
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 182 [bij om, wordt afgekeurd] dat is moeilijk – zien, - te zien; mooi – zien, - te zien; dat is goed – weten, goed (om) te weten
Taalwijzer (2000), p. 230 7) Correct is: adj. + om + te + inf. (te moet erbij!)
Stijlboek VRT (2003), p. 177 Om wordt altijd met te gecombineerd als er een infinitief volgt.
ANS (1997), p. 899-900 of online via de E-ANS Beknopte bijzinnen met om te + infinitief

Een aantal adjectieven kan op de volgende manier ook verbonden worden met een beknopte bijzin met om te + infinitief als nabepaling: (1a) (Die poppetjes zijn) heel aardig om naar te kijken. (…)