Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Bekomen / verkrijgen

Vraag

Kun je bekomen gebruiken, als je verkrijgen bedoelt?

Antwoord

Ja. Bekomen is in de betekenis 'verkrijgen' standaardtaal in België. In Nederland is het gebruik van bekomen in die betekenis beperkt tot bepaalde contexten en doet het woord archaïsch aan.

Toelichting

In het hele taalgebied wordt bekomen in de standaardtaal gebruikt om aan te geven dat iets een bepaald effect op iemand heeft gehad.

(1) Het eten is mij niet goed bekomen.  

(2) Dat reisje is ons goed bekomen.

(3) Hij is nog niet helemaal van de schrik bekomen.

In de betekenis 'verkrijgen' is bekomen standaardtaal in België. Het woord is vooral gebruikelijk in schrijftaal.

(4) Inlichtingen kunnen hier worden bekomen. [standaardtaal in België]

(5) Meer informatie is te bekomen bij de dienst Algemene Zaken. [standaardtaal in België]

In Nederland komt bekomen in de betekenis 'verkrijgen' ook nog wel voor, maar het wordt doorgaans als vrij verouderd ervaren.

In de standaardtaal kan men in het hele taalgebied naargelang van het geval als alternatief voor bekomen gebruiken: aanvragen, afdwingen, (ver)krijgen, behalen, winnen.

(6) Folders kunnen worden aangevraagd bij het Algemeen Secretariaat.

(7) De vakbond heeft een loonsverhoging afgedwongen.

(8) Zij heeft vorig jaar haar diploma behaald.

(9) Uit aardolie kan men tal van producten winnen.

Bronnen

Taalbeheersing in de Praktijk (1994), nr. 4, 114.

Naslagwerken

 

bekomen

verkrijgen

Grote Van Dale (2005) I (…) (arch.; Belg.N., niet alg.) 1 verwerven (…) 2 ontvangen, krijgen

1 ontvangen, krijgen

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (archa. of Belg., niet alg.) krijgen

1 krijgen, ontvangen

Verschueren (1996)

A. Overg. (heeft) Veroud. en Z.N. (ver)krijgen: alle boeken zijn bij ons te -.

In het bezit komen van

Koenen (2006)

1 krijgen

1 bekomen

Kramers (2000)

1 inz ZN krijgen, ontvangen, verwerven

1 krijgen

Correct Taalgebruik (2006), p. 33

In het Nederlands wordt bekomen gebruikt om het effect aan te geven dat iets op iemand heeft gehad. (….) In de volgende zinnen is bekomen niet gangbaar: Inlichtingen kunnen worden verkregen bij het secretariaat. (…)

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 29

[wordt afgekeurd] krijgen, verkrijgen, ontvangen; bereiken; van iem. – dat, van iem. gedaan krijgen dat; te – bij, te verkrijgen bij, verkrijgbaar bij.

-

Taalwijzer (1998), p. 59, 347

is in modern Nederlands niet gangbaar in de betekenis van krijgen, verkrijgen, behalen, ontvangen e.a. Wel correct is bekomen gebruikt om het effect aan te geven dat iets op iemand heeft gehad.

Niet te verwarren met *bekomen; verkrijgen is: verwerven, in zijn bezit krijgen; syn. krijgen.

Stijlboek VRT (2003), p. 39

Bekomen geeft aan welk effect iets op iemand gehad heeft. (…)

Niet gebruiken voor: (ver)krijgen, boeken, aanvragen, afdwingen, behalen, winnen, gedaan krijgen, aan iets komen.

-

Taal en tekst (1988)

ouderwets, vooral in België gebruikt woord voor (ver)krijgen. Lijkt een germ., maar is dat niet.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) (ver)krijgen, verwerven, ontvangen, aanvragen

-