Bekomen / verkrijgen

Bekomen / verkrijgen

Vraag

Kun je bekomen gebruiken, als je verkrijgen bedoelt?

Antwoord

Ja. Bekomen is in de betekenis ‘verkrijgen’ standaardtaal in België. In Nederland is het gebruik van bekomen in die betekenis beperkt tot bepaalde contexten en doet het woord archaïsch aan.

Toelichting

In het hele taalgebied wordt bekomen in de standaardtaal gebruikt om aan te geven dat iets een bepaald effect op iemand heeft gehad.

(1) Het eten is mij niet goed bekomen.

(2) Dat reisje is ons goed bekomen.

(3) Hij is nog niet helemaal van de schrik bekomen.

In de betekenis ‘verkrijgen’ is bekomen standaardtaal in België. Het woord is vooral gebruikelijk in schrijftaal.

(4) Inlichtingen kunnen hier worden bekomen. [standaardtaal in België]

(5) Meer informatie is te bekomen bij de dienst Algemene Zaken. [standaardtaal in België]

In Nederland komt bekomen in de betekenis ‘verkrijgen’ ook nog wel voor, maar het wordt doorgaans als vrij verouderd ervaren.

In de standaardtaal kan men in het hele taalgebied naargelang van het geval als alternatief voor bekomen gebruiken: aanvragen, afdwingen, (ver)krijgen, behalen, winnen.

(6) Folders kunnen worden aangevraagd bij het Algemeen Secretariaat.

(7) De vakbond heeft een loonsverhoging afgedwongen.

(8) Zij heeft vorig jaar haar diploma behaald.

(9) Uit aardolie kan men tal van producten winnen.

Bronnen

Taalbeheersing in de Praktijk (1994), nr. 4, 114.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 33; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 29; Taalwijzer (1998), p. 59, 347; Stijlboek VRT (2003), p. 39; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruik


tao_adv (C)
95
j
betekenis,correctheid,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:werkwoord
01 January 2004
06 March 2013