Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Wuiven: woof / wuifde

Vraag

Wat is de verleden tijd van wuiven: woof of wuifde?

Antwoord

Standaardtaal is wuifde. Woof wordt soms wel gebruikt, maar het is geen standaardtaal.

Toelichting

In de standaardtaal zijn de hoofdtijden van wuiven zwak: wuifde - gewuifd. Volgens de naslagwerken wordt woof ook wel gebruikt, maar is die vorm vaak grappig bedoeld. Dat dat niet altijd het geval hoeft te zijn, met name bij samengestelde werkwoorden als wegwuiven, blijkt uit de volgende voorbeelden:

(1) Ik antwoordde dat alles in orde was en woof de man en zijn bezwaren met een handgebaar terzijde. (geen standaardtaal)

(2) Ze knikte en woof de jonge vrouw met een handgebaar weg. (geen standaardtaal)

(3) Ik ben slechtgelovig en sceptisch, dus ik woof zulk advies altijd weg. (geen standaardtaal)

Zie ook

Ervaren: ervaarde / ervoer
Klagen: kloeg / klaagde
Meten: meette / mat
Ondervragen: ondervraagde / ondervroeg
Varen: vaarde / voer
Verrekken: verrokken / verrekt
Willen: wilde / wou, wilden / wou(d)en

Naslagwerken

 

verleden tijd van wuiven

Grote Van Dale (2005) [bij wuiven] (wuifde, h. gewuifd, meestal scherts., ook woof, gewoven)
Van Dale Hedendaags Nederlands (2002) [bij wuiven] wuifde, h. gewuifd
Verschueren (1996) [bij wuiven] (wuifde, heeft gewuifd; Scherts. woof, gewoven)
Koenen (2006) [bij wuiven] wuifde, h gewuifd, ook: woof, h gewoven
Kramers (2000) [bij wuiven] (wuifde, h. gewuifd, schertsend ook woof, h. gewoven)
Schrijfwijzer (2002), p. 186 Werkwoorden met dubbele vervoeging (…) Is het woof (nee) of wuifde (ja)?
ANS(1997), p. 89 of online via de E-ANS 2.3.5.3 Geheel onregelmatige werkwoorden

wuiven wuifde gewuifd

woof gewoven