Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Stofzuigen: stofgezogen / gestofzuigd

Vraag

Wat is het voltooid deelwoord van stofzuigen: stofgezogen of gestofzuigd?

Antwoord

Gestofzuigd.

Toelichting

Stofzuigen is een onscheidbaar samengesteld werkwoord. In de vervoeging blijven stof- en -zuig samen. Dat geldt voor de tegenwoordige tijd, maar ook voor de verleden tijd.

In de verleden tijd wordt stofzuigen zwak vervoegd, in tegenstelling tot het grondwoord zuigen. Voorbeelden:

(1a) Zijn vader stofzuigt de gang. (onvoltooid tegenwoordige tijd)

(1b) Zijn vader stofzuigde de gang. (onvoltooid verleden tijd)

(2) Zijn vader heeft het kantoor van zijn moeder al gestofzuigd (voltooid tegenwoordige tijd).

Bijzonderheid

Het is niet altijd zo dat samenstellingen met een sterk vervoegd basiswerkwoord zwak worden vervoegd: bij weglachen - lachte weg - weggelachen is het voltooid deelwoord sterk, net zoals dat van lachen. Er is wel een hele reeks samengestelde werkwoorden die net als stofzuigen zijn gevormd met sterke basiswerkwoorden, maar zwak worden vervoegd. We geven de frequentste voorbeelden:

basis

samenstelling

verleden tijd

voltooid deelwoord

houwen beeldhouwen beeldhouwde gebeeldhouwd
lachen glimlachen glimlachte geglimlacht
lachen grijnslachen grijnslachte gegrijnslacht
lachen grimlachen grimlachte gegrimlacht
lachen schaterlachen schaterlachte geschaterlacht
lezen bloemlezen bloemleesde gebloemleesd
strijken pluimstrijken pluimstrijkte gepluimstrijkt
trekken stuiptrekken stuiptrekte gestuiptrekt
vechten bekvechten bekvechtte gebekvecht
vliegen zweefvliegen zweefvliegde gezweefvliegd
waaien pierewaaien pierewaaide gepierewaaid
weven pezeweven pezeweefde gepezeweefd

Zie ook

Werkwoorden met een zwakke en een sterke vervoeging (algemeen)

Geroerbakte / roergebakken spinazie
Geslaan / geslagen
Roerbakken: roergebakken / geroerbakt

Bronnen

Timmers, C. & Reinsma, R. (1994-). Taaltips. Alphen aan den Rijn: Samson.

Naslagwerken

Woordenlijst (2005); Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (1996); Verschueren (1996); Wolters-Koenen (1996); Kramers (1996); Taalbaak 69.1; Schrijfwijzer (1995), p. 103-104; ANS (1997), p. 89 of online via de E-ANS