Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Mevrouw Van der Ven-Van Dijk / mevrouw Van der Ven-van Dijk

Vraag

Wanneer krijgen lidwoorden en voorzetsels (de, der, in, op, van enzovoort) hoofdletters in familienamen?

Antwoord

In Nederland worden woorden als de, der, in, op, van enzovoort in familienamen alleen met een hoofdletter geschreven als ze het eerste deel van de naam vormen en als er geen voorletter of (voor)naam aan voorafgaat, dus: mevrouw Van der Ven, Marloes van der Ven, M. van der Ven en mevrouw Van der Ven-van Dijk. Uitzonderingen zijn namen als d'Ancona, d'Ansembourg en d'Hondt: hier blijft de d altijd klein en volgt er een hoofdletter na de apostrof.

In België worden namen altijd op dezelfde manier geschreven, ongeacht wat eraan voorafgaat: voornamen en familienamen krijgen er een hoofdletter. Als een familienaam uit twee woorden bestaat, schrijft men die beide met een hoofdletter: mevrouw De Coninck, C. De Coninck, Chantal De Coninck, mevrouw De Coninck-Van Hoorde. Bestaat een familienaam uit drie woorden, dan krijgen in de meeste gevallen alleen het eerste en het laatste woord een hoofdletter: mevrouw Van de Walle, A. Van de Walle, Anna Van de Walle, mevrouw Van de Walle-Van der Meulen. In een aantal gevallen krijgen alle delen van de naam een hoofdletter: Van De Walle. In namen als D'haese, D'hondt en D'Halleweyn krijgt de d' altijd een hoofdletter en wordt ook de tweede letter soms groot geschreven.

Toelichting

-

Zie ook

Persoonsnamen (Leidraad 16.2)

De Villepin / de Villepin
J. Van den Berg / J. van den Berg
Th. Jansen / T. Jansen

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)