Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Meerdere / verschillende / verscheidene

Vraag

Is meerdere correct gebruikt in de volgende zin: De muren van de school zijn al meerdere keren vol graffiti gespoten?

Antwoord

Ja, meerdere kan in de standaardtaal gebruikt worden in de betekenis 'verschillende', 'verscheidene', 'tal van', 'meer dan één'.

Toelichting

Meerdere kan in de standaardtaal als synoniem gebruikt worden van bijvoorbeeld verschillende, verscheidene, tal van, meer dan één.

(1a) Zijn passie voor gokken kwam ook meerdere malen ter sprake tijdens het proces.

(1b) Zijn passie voor gokken kwam ook verschillende malen ter sprake tijdens het proces.

(2a) Meerdere agenten kwamen aangerend.

(2b) Verscheidene agenten kwamen aangerend.

(3a) Vaak schrijven ouders hun kinderen bij meerdere scholen in. 

(3b) Vaak schrijven ouders hun kinderen bij meer dan één school in. 

Bijzonderheid

Meerdere is geen synoniem van meer. Meer is de vergrotende trap van veel en betekent 'een groter aantal, een grotere hoeveelheid'.

(4) Tijdens het schooljaar rijden er meer treinen dan in de vakantie.

(5) U kunt al eens kijken in onze catalogus, maar op onze website vindt u meer ideeën om uw woonkamer te decoreren.

Zie ook

Mate (in min of meerdere - / in meer of mindere - / in meerdere of mindere -)
Veel / vele vragen
Verscheidene / verschillende

Naslagwerken

 

meerdere

Grote Van Dale (2005)

meer dan een, syn. verscheidene, verschillende

Verschueren (1996)

 

Koenen (2006)

[bij meerder] II bn, telw2 verscheiden; meer dan één

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 165

[bij meerder]: -e keren, gevallen, mogelijkheden … (correct naast:) verschillende, verscheidene keren

Correct Taalgebruik (2006), p. 151

In de betekenis van verschillende, verscheidene, tal van, meer dan één is ook meerdere thans algemeen aanvaard

Taalwijzer (2000), p. 212

Als adj. (= verscheidene, verschillende, sommige, meer dan een) is meerdere volledig ingeburgerd, al keurt Apeldoorn het nog af als germ.

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

Hoewel meerdere waarschijnlijk ooit ontstaan is als germanisme (een vernederlandsing van het Duitse mehrere), is het een goed Nederlands woord; het betekent hetzelfde als verschillende, verscheidene, een aantal. Het is niet zomaar te vervangen door meer: Ik heb meer tv's betekent (meestal) iets anders dan Ik heb meerdere tv's.

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

[bij meerder] bn meer dan één: meerdere mensen werden ziek