Officiële spelling Nederlandse Taalunie

In bijlage / in de bijlage / als bijlage

Vraag

Als je een bijlage bij een brief verstuurt, schrijf je dan in de brief zelf Het stuk dat hierbij in bijlage is gevoegd of Het stuk dat hierbij als bijlage is gevoegd?

Antwoord

Als bijlage is standaardtaal in het hele taalgebied, in bijlage is standaardtaal in België.

Toelichting

Om in een brief te verwijzen naar een bijgaande bijlage, zegt men in de standaardtaal als bijlage of in de bijlage.

(1) De foto's van de receptie heb ik alvast als bijlage toegevoegd.

(2) In de bijlage vindt u een beschrijving van de woning.

Standaardtaal in België is in die context ook in bijlage, zonder lidwoord de.

(3) In bijlage treft u de reisdocumenten en paspoorten aan. [standaardtaal in België]

Bijzonderheid

In een ander verband, als een specifieke bijlage genoemd wordt, komt de combinatie in bijlage natuurlijk ook voor in de standaardtaal in het hele taalgebied.

(4) Zoals in bijlage C wordt beschreven, worden aan deelname aan de competitie bepaalde voorwaarden gesteld.

Zie ook

Bij deze / bij dezen
Bijgaand vindt u
Bijgesloten / ingesloten / bijgevoegde / bijgaande offerte
Hierdoor / hiermee / hierbij (begin brief)

Naslagwerken

in bijlage als bijlage
Grote Van Dale (2005) [bij bijlage] als bijlage; (alg.Belg.N.) in bijlage [leenvertaling van Fr. en annexe]

[bij bijlage] als bijlage; (….)

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[bij bijlage] 1 (…) (Belg.) in bijlage1 als bijlage

-

Verschueren (1996)

-

[bij bijlage] een afschrift als - bij het verslag gevoegd; iets in de -n van de wet opnemen; het formulier dat als - hierbij gaat; een formulier als - insluiten.

Correct Taalgebruik (2006), p. 43

[wordt afgekeurd] Correct is: als bijlage, maar in veel gevallen kan men volstaan met het kortere bijgaand, bijgesloten, bijgevoegd, ingesloten of hierbij.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 38

[bij bijlage, wordt afgekeurd] in - zenden we u , als -, bijgaand, bijgevoegd, ingesloten sturen, zenden we u.

-

Taalwijzer (1998), p. 74

[bij bijlage, wordt afgekeurd] Correct is: als bijlage (niet: in bijlage; vgl. Fr. en annexe).

-

Stijlboek VRT (2003), p. 45

[wordt afgekeurd] Leenvertaling uit het Frans. Algemeen Nederlands zijn: als bijlage, hierbij, hierbij ingesloten, bijgaand, bijgesloten.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij bijlage] in bijlage, als bijlage

-