Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Afleveren / afgeven / uitreiken (een diploma -)

Vraag

Is een diploma afleveren correct?

Antwoord

Ja, een diploma afleveren is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is een diploma uitreiken of afgeven.

Toelichting

Afleveren in de betekenis van 'uitreiken' is standaardtaal in België.

(1) Samen willen we binnen drie jaar ongeveer 5000 diploma 's afleveren. [standaardtaal in België]

(2) Bij elk verzoek moet OVAM een bodemattest afleveren [standaardtaal in België]

(3) Op verzoek kan de bankier een verklaring afleveren, als bewijs van uw aanwezigheid in zijn instelling. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn (een diploma, een verklaring, een bewijs, enzovoort) uitreiken of afgeven. Het eerstgenoemde werkwoord wordt het meest gebruikt. Afgeven komt in België wel vooral voor in meer officiële contexten. Naargelang van de context kunnen ook werkwoorden als uitvaardigen of verkopen gebruikt worden.

(4) Door welke school is dit diploma uitgereikt?

(5) Deze school is bevoegd om diploma's af te geven.

(6) Wie heeft dat bevel tot arrestatie uitgevaardigd?

(7) Welk station heeft dit kaartje verkocht?

(8) Hier staat de naam van het station dat het kaartje heeft afgegeven.

Afleveren is standaardtaal in het hele taalgebied als het gaat om het afleveren van goederen bij een persoon of op een bepaalde plaats.

(9) Je mag die dozen afleveren in de Koekoekstraat 70 in Melle.

Bijzonderheid

De meeste Belgische wetteksten gebruiken afgeven waar de Franse tekst délivrer heeft: een akte, een dagvaarding, een getuigschrift, een afschrift, een grosse, een leervergunning, een rijbewijs afgeven.

In het Gerechtelijk Wetboek komt evenwel afleveren voor: een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, een diploma afleveren (J. Moors, Nederlands-Frans Juridisch Woordenboek (1991)).

Zie ook

Opmaken / aanleggen / samenstellen (een dossier -)
Voorleggen / overleggen (een diploma -)

Bronnen

Moors, J. (1991). Nederlands-Frans Juridisch Woordenboek (4e uitg.). Brugge: Die Keure.

Naslagwerken

 

afleveren

uitreiken

afgeven

Grote Van Dale (2005) 1 (…) (alg.Belg.N.) (mbt. een document) uitreiken 2 (min of meer officieel, plechtig) ter hand stellen, overhandigen (meestal aan een aantal personen)

3 als bevoegde, al of niet tegen contraprestatie, uitreiken: een getuigschrift, een paspoort, een kwitantie afgeven;

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

2 (Belg.) (een document) afgeven, uitreiken

een diploma uitreiken1

2 als bevoegde uitreiken (…) syn. afleveren

Verschueren (1996)

1. Algm. Ter hand stellen: geld -.

2.    ter hand stellen, afgeven: formulieren, ambtelijke stukken -.

3.    verlenen, toekennen: iemand een prijs -.

2. vrijwillig overdragen, doorgeven, ter hand stellen

Koenen (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

overhandigen, geven (vooral ambtelijke bescheiden: diploma, paspoort enz.)

2 ter hand stellen

Kramers (2000)

[in deze betekenis niet opgenomen]

(diploma, paspoort, rijbewijs, aanslagbiljet, prijs enz.) ter hand stellen

1 geven, overhandigen

Correct Taalgebruik (2006), p. 20

'Afleveren' is ongebruikelijk als het gaat om documenten, formulieren, plaatsbewijzen en dergelijke. Alleen goederen worden afgeleverd bij een persoon of op een bepaalde plaats.(…) Een diploma, getuigschrift of certificaat wordt uitgereikt of afgegeven (…).

-

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 11

[wordt afgekeurd] een diploma, getuigschrift -, afgeven, uitreiken

-

-

Taalwijzer (1998), p. 34, 333

Niet te verwarren met *afgeven. Koopwaren, mensen e.d. kunnen aan iem. worden afgeleverd, d.w.z. aan iem. anders ter hand gesteld.

Een diploma, bewijs, attest, verklaring enz. worden uitgereikt of *afgegeven (niet: *afleveren).

2) Afgeven is ook gebruikelijk – naast uitreiken – bij een bewijs, document, diploma, verklaring, spoorkaartje, paspoort enz. (niet: *afleveren).

Stijlboek VRT (2003), p. 23

Afleveren betekent: iets, bijvoorbeeld goederen, aan iemand anders bezorgen, leveren. (…)

Niet gebruiken voor: (een document) afgeven, uitreiken; (een vergunning) verlenen.

-

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

documenten afgeven, uitreiken – een diploma afleveren, uitreiken

-

-