Afleveren / afgeven / uitreiken (een diploma -)

Afleveren / afgeven / uitreiken (een diploma -)

Vraag

Is een diploma afleveren correct?

Antwoord

Ja, een diploma afleveren is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is een diploma uitreiken of afgeven.

Toelichting

Afleveren in de betekenis van ‘uitreiken’ is standaardtaal in België.

(1) Samen willen we binnen drie jaar ongeveer 5000 diploma ’s afleveren. [standaardtaal in België]

(2) Bij elk verzoek moet OVAM een bodemattest afleveren [standaardtaal in België]

(3) Op verzoek kan de bankier een verklaring afleveren, als bewijs van uw aanwezigheid in zijn instelling. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn (een diploma, een verklaring, een bewijs, enzovoort) uitreiken of afgeven. Het eerstgenoemde werkwoord wordt het meest gebruikt. Afgeven komt in België wel vooral voor in meer officiële contexten. Naargelang van de context kunnen ook werkwoorden als uitvaardigen of verkopen gebruikt worden.

(4) Door welke school is dit diploma uitgereikt?

(5) Deze school is bevoegd om diploma’s af te geven.

(6) Wie heeft dat bevel tot arrestatie uitgevaardigd?

(7) Welk station heeft dit kaartje verkocht?

(8) Hier staat de naam van het station dat het kaartje heeft afgegeven.

Afleveren is standaardtaal in het hele taalgebied als het gaat om het afleveren van goederen bij een persoon of op een bepaalde plaats.

(9) Je mag die dozen afleveren in de Koekoekstraat 70 in Melle.

Bijzonderheid

De meeste Belgische wetteksten gebruiken afgeven waar de Franse tekst délivrer heeft: een akte, een dagvaarding, een getuigschrift, een afschrift, een grosse, een leervergunning, een rijbewijs afgeven.

In het Gerechtelijk Wetboek komt evenwel afleveren voor: een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, een diploma afleveren (J. Moors, Nederlands-Frans Juridisch Woordenboek (1991)).

Zie ook

Opmaken / aanleggen / samenstellen (een dossier -)
Voorleggen / overleggen (een diploma -)

Bronnen

Moors, J. (1991). Nederlands-Frans Juridisch Woordenboek (4e uitg.). Brugge: Die Keure.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 20; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 11; Taalwijzer (1998), p. 34, 333; Stijlboek VRT (2003), p. 23; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruiktao_adv (C)
32
j
correctheid,uitdrukkingen,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:werkwoord
01 January 2004
06 March 2013