Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Beloven (Dat belooft! / Dat belooft wat!)

Vraag

Is het Dat belooft! of Dat belooft wat!?

Antwoord

Beide varianten van de uitdrukking zijn correct. Dat belooft! is standaardtaal in België, Dat belooft wat! is standaardtaal in Nederland.

Toelichting

Om te zeggen dat iets er veelbelovend uitziet of een belofte inhoudt, wordt in de standaardtaal in België de uitdrukking Dat belooft! gebruikt.

(1) Cirque du Soleil komt dit jaar naar Antwerpen. Dat belooft! [standaardtaal in België]

(2) An zit al de hele dag bij de kapper. Dat belooft! [standaardtaal in België]

In de standaardtaal in Nederland is Dat belooft wat! gebruikelijk. Het lijdend voorwerp wat wordt daarbij niet weggelaten. In België komt de combinatie met wat weinig voor.

(3) In drie dagen tijd zijn er al twintig zilveren voorwerpen gevonden. Dat belooft wat! [standaardtaal in Nederland]

(4) Het zullen de duurste Olympische Spelen uit de geschiedenis worden. Dat belooft wat! [standaardtaal in Nederland]

Vaak wordt de uitdrukking ironisch gebruikt om aan te geven dat men vreest voor wat er komen gaat.

(5) Ons Stefje kan niet van de meisjes afblijven. Dat belooft (wat) voor wanneer hij ouder is.

Naslagwerken

 

dat belooft

dat belooft wat

Grote Van Dale (2005) -

[bij beloven] dat belooft wat! dat zal iets moois, ergs (enz.) worden

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

[bij beloven] dat belooft2 wat! voorspelling dat er nog heel wat te gebeuren staat

Correct Taalgebruik (2006), p. 35

[bij beloven] In de wending Dat belooft wat! mag 'wat' niet ontbreken (Frans: cela promet).

[bij beloven] In de wending Dat belooft wat! mag 'wat' niet ontbreken (Frans: cela promet).

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 30

[bij beloven, wordt afgekeurd] dat belooft!, dat belooft wat!

-

Taalwijzer (1998), p. 62

[bij beloven, wordt afgekeurd] niet: dat belooft; vgl. Fr. cela promet

[bij beloven] 1) moet altijd een lijdend vw. bij zich hebben