Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Up te loaden / te uploaden

Vraag

Wat is correct: de up te loaden foto of de te uploaden foto?

Antwoord

Correct is: de te uploaden foto.

Toelichting

Het werkwoord uploaden is geleend uit het Engels (to upload). Uploaden is een onscheidbaar samengesteld werkwoord; up komt nooit los van loaden te staan. Anders dan bij bijvoorbeeld opladen en uitleggen (de telefoon laadt op, opgeladen, niet uit te leggen) komen de delen nooit in een andere volgorde te staan en komt er nooit een ander woord of voorvoegsel tussen.

(1) Upload uw foto.

(2) Rob uploadde alvast alle bijlagen bij de belastingaangifte.

(3) Heb je de bestanden al geüpload?

(4) De te uploaden foto mag niet groter zijn dan 2 MB.

Andere voorbeelden:

downloaden

hij downloadde

gedownload

om te downloaden

downsizen

hij downsizede

gedownsized

om te downsizen

insourcen

hij insourcete

geïnsourcet

om te insourcen

outsourcen

hij outsourcete

geoutsourcet

om te outsourcen

updaten

hij updatete

geüpdatet

om te updaten

Werkwoorden als inloggen (van to log in), inscannen (van to scan) en inchecken (van to check in) zijn wel scheidbaar.

(5) Log in op het netwerk.

(6) Emma heeft de in te scannen foto's al klaargelegd.

(7) Marco had net te laat ingecheckt.

Zie ook

Vervoeging van Engelse werkwoorden (Leidraad 12.2)
Vervoeging en spelling van Engelse werkwoorden in het Nederlands (algemeen)

Downloaden (scheidbaar of niet?)

Naslagwerken

Woordenlijst (2015); Grote Van Dale (2015)