Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Bloemen op / in de vaas

Vraag

Zet je bloemen op de vaas of in de vaas?

Antwoord

Correct is: bloemen in de vaas. Bloemen op de vaas is geen standaardtaal.

Toelichting

Bloemen en vaas worden met het voorzetsel in met elkaar gecombineerd.

(1a) Snij de bloemstelen schuin af voor je de bloemen in de vaas zet.

(2a) Een mooie bos bloemen in een vaas maakt je huiskamer een stuk gezelliger.

In Nederland komt de formulering bloemen op de vaas ook voor, maar het is geen standaardtaal.

(1b) Snij de bloemstelen schuin af voor je de bloemen op de vaas zet. (in Nederland, geen standaardtaal)

(2b) Een mooie bos bloemen op de vaas maakt je huiskamer een stuk gezelliger. (in Nederland, geen standaardtaal)

Zie ook

In / op Cuba
In / op de polikliniek
In / op het gemeentehuis
Op / in de bus

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015)