Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Vice algemeen secretaris / vicealgemeensecretaris

Vraag

Wat is correct: vice algemeen secretaris of vicealgemeensecretaris?

Antwoord

Correct is: vicealgemeensecretaris. Een extra koppelteken om de structuur te verduidelijken, is ook mogelijk, bijvoorbeeld: vice-algemeensecretaris.

Toelichting

Vicealgemeensecretaris bestaat uit het voorvoegsel vice en de woordgroep algemeen secretaris. Vice wordt aan het volgende woord vast geschreven: vicepresident, vicedirecteur enzovoort. Als het wordt gecombineerd met een woordgroep, is het geheel een samenstelling en verdwijnt de spatie uit de woordgroep, bijvoorbeeld: vicealgemeensecretaris, vicecommercieeldirecteur.

Er kan een facultatief koppelteken worden toegevoegd om de opbouw van de samenstelling te verduidelijken; vice-algemeensecretaris of vice-algemeen-secretaris en vice-commercieeldirecteur zijn bijvoorbeeld ook mogelijk. Maar het koppelteken is niet verplicht, omdat er geen sprake is van klinkerbotsing.

Als er klinkerbotsing ontstaat, is een koppelteken na vice wel verplicht. Dat is bijvoorbeeld het geval als vice met de woordgroep eerste minister wordt gecombineerd tot vice-eersteminister. De slot-e van vice en de eerste e van eerste vormen samen de klank ee, maar ze behoren tot verschillende lettergrepen. Om deze 'botsing' van e's te voorkomen, hoort er een koppelteken na vice te staan.

Zie ook

Woordgroep in samenstelling (Leidraad 6.7)
Hoe klinkerbotsing te vermijden? (Leidraad 7.2)

Ex-politieke gevangene / ex-politiekegevangene
Gecontraïndiceerd / gecontra-indiceerd
Grote-stedenbeleid / grotestedenbeleid
Meesterarchitect/ meester-architect
Ultra liberaal / ultra-liberaal / ultraliberaal

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)