Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Authentificeren / authenticeren

Vraag

Wat is correct: authenticeren of authentificeren?

Antwoord

Beide woorden zijn correct; authenticeren komt in de praktijk het vaakst voor.

Toelichting

Het werkwoord authenticeren betekent 'authentiek, rechtsgeldig maken' of 'de identiteit vaststellen van'. Authentificeren is een nevenvorm van authenticeren. De termen komen vooral in ICT-jargon voor.

(1) Zonder wachtwoord kunnen wij u niet authenticeren.

(2) Je moet eerst geauthentificeerd worden voor je het netwerk op kunt.

(3) We proberen de herkomst van de betaling te authenticeren.

(4) De notaris zal de overeenkomst morgen authentificeren.

Als zelfstandig naamwoord komt naast authenticatie ook authentificatie voor.

(5) De authenticatie vindt plaats door middel van uw gebruikersnaam en wachtwoord.

(6) De authentificatie is mislukt; probeer alstublieft opnieuw in te loggen.

Zie ook

Destilleren / distilleren
Faciliëren / faciliteren
Veralgemeniseren / veralgemenen

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005)