Authentificeren / authenticeren

Authentificeren / authenticeren

Vraag

Wat is correct: authenticeren of authentificeren?

Antwoord

Beide woorden zijn correct; authenticeren komt in de praktijk het vaakst voor.

Toelichting

Het werkwoord authenticeren betekent ‘authentiek, rechtsgeldig maken’ of ‘de identiteit vaststellen van’. Authentificeren is een nevenvorm van authenticeren. De termen komen vooral in ICT-jargon voor.

(1) Zonder wachtwoord kunnen wij u niet authenticeren.

(2) Je moet eerst geauthenticeerd worden voor je het netwerk op kunt.

(3) De notaris zal de overeenkomst morgen authentificeren.

(4) We hebben de herkomst van de betaling geauthentificeerd.

Als zelfstandig naamwoord komt naast authenticatie ook authentificatie voor.

(5) De authenticatie vindt plaats door middel van uw gebruikersnaam en wachtwoord.

(6) De authentificatie is mislukt; probeer alstublieft opnieuw in te loggen.

Zie ook

Destilleren / distilleren
Faciliëren / faciliteren
Veralgemeniseren / veralgemenen

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005)

correctheid en betekenis,werkwoord,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1674
j
correctheid,werkwoord,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:werkwoord,zelfstandig_naamwoord
09 July 2013
16 June 2020