Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Catalogeren / catalogiseren

Vraag

Wat is correct: catalogeren of catalogiseren?

Antwoord

Catalogiseren is standaardtaal in Nederland. Catalogeren is standaardtaal in België.

Toelichting

Om uit te drukken dat iets in een catalogus wordt opgenomen en omschreven, gebruikt men in de standaardtaal in Nederland het werkwoord catalogiseren.

(1) In de nieuwe bibliotheek is ook plaats voorzien om archiefstukken te catalogiseren en te onderzoeken. [standaardtaal in Nederland]

(2) Wie is er voor het eerst op het idee gekomen om bruidsjurken te catalogiseren? [standaardtaal in Nederland]

In de standaardtaal in België gebruikt men in diezelfde betekenis catalogeren.

(3) In de nieuwe Ikeacatalogus worden de bedden achteraan gecatalogeerd. [standaardtaal in België]

(4) Ludwig Ritter von Köchel catalogeerde de composities van Mozart in het beroemde Köchelverzeichnis. [standaardtaal in België]

Zie ook

Prognotiseren / prognostiseren / pronostikeren / prognosticeren
Veralgemeniseren / veralgemenen

Naslagwerken

catalogeren catalogiseren
Grote Van Dale (2005) (alg.Belg.N.) catalogiseren in een catalogus opnemen
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) 1 (Belg.) catalogiseren 1 in een catalogus opnemen (…) syn. catalogeren
Verschueren (1996) [Fr.] Z.N. catalogiseren 1. in een catalogus opnemen, opschrijven
Koenen (2006) -

in een catalogus plaatsen en omschrijven
Kramers (2000) ZN catalogiseren, classificeren een catalogus maken van; ordelijk beschrijven; in een catalogus opnemen
Correct Taalgebruik (2006), p. 51 [wordt afgekeurd] Correct is: catalogiseren, classificeren. -
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 51 [wordt afgekeurd] catalogiseren; classificeren -
Taalwijzer (1998), p. 86 [bij catalogiseren, wordt afgekeurd] niet: catalogeren is de correcte term
Stijlboek VRT (2003), p. 56 Liever: catalogiseren. -
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) catalogiseren -