Catalogeren / catalogiseren

Catalogeren / catalogiseren

Vraag

Wat is correct: catalogeren of catalogiseren?

Antwoord

Catalogiseren is standaardtaal in Nederland. Catalogeren is standaardtaal in België.

Toelichting

Om uit te drukken dat iets in een catalogus wordt opgenomen en omschreven, gebruikt men in de standaardtaal in Nederland het werkwoord catalogiseren.

(1) In de nieuwe bibliotheek is ook plaats voorzien om archiefstukken te catalogiseren en te onderzoeken. [standaardtaal in Nederland]

(2) Wie is er voor het eerst op het idee gekomen om bruidsjurken te catalogiseren? [standaardtaal in Nederland]

In de standaardtaal in België gebruikt men in diezelfde betekenis catalogeren.

(3) In de nieuwe Ikeacatalogus worden de bedden achteraan gecatalogeerd. [standaardtaal in België]

(4) Ludwig Ritter von Köchel catalogeerde de composities van Mozart in het beroemde Köchelverzeichnis. [standaardtaal in België]

Zie ook

Prognotiseren / prognostiseren / pronostikeren / prognosticeren
Veralgemeniseren / veralgemenen

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 51; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 51; Taalwijzer (1998), p. 86; Stijlboek VRT (2003), p. 56; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruiktao_adv (C)
161
j
correctheid,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:werkwoord
01 January 2004
06 December 2018