Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Hilarischst / hilarischt / meest hilarisch

Vraag

Wat is de overtreffende trap van hilarisch: hilarischst, hilarischt of meest hilarisch?

Antwoord

Correct zijn hilarischt en meest hilarisch. Vanwege de gemakkelijkere uitspraak is de laatste variant het gebruikelijkst.

Toelichting

De trappen van vergelijking worden meestal gevormd door -er (bij de vergrotende trap) en -st (bij de overtreffende trap) achter het bijvoeglijk naamwoord te zetten: klein - kleiner - kleinst. Bij de overtreffende trap van woorden die op een sisklank (geschreven als -s of -isch) eindigen, komt er alleen een -t achter: grijs - grijst (niet grijsst), boos - boost (niet boosst), komisch - komischt (niet komischst), hilarisch - hilarischt (niet hilarischst).

De overtreffende trap van woorden die eindigen op -de, -isch, -sd, -sk en -st wordt meestal gevormd met meest, omdat vormen als logischt lastig uit te spreken zijn.

valide - meest valide

fantastisch - meest fantastisch

hilarisch - meest hilarisch

logisch - meest logisch

gevreesd - meest gevreesd

grotesk - meest grotesk

vast - meest vast

Zie ook

Omschreven trappen van vergelijking (algemeen)
Regelmatige en onregelmatige trappen van vergelijking (algemeen)

Gebruikelijkere / gebruikelijker / meer gebruikelijke (de - werkwijze)
Moe (trappen van vergelijking)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Schrijfwijzer (2005), p. 212; ANS (1997), p. 414 e.v. of online via de E-ANS , Vraagbaak Nederlands (2005), p. 91; Woordenlijst (2015)