Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Filmpje noir / film noirtje

Vraag

Wat is het verkleinwoord van film noir: filmpje noir of film noirtje?

Antwoord

Het verkleinwoord van film noir is film noirtje.

Toelichting

Bij Franse samenstellingen zoals film noir endiner dansant wordt het verkleinende achtervoegsel aan het einde van de woordgroep geplaatst. Hetzelfde principe geldt meestal ook voor de meervoudsvorm (diner dansants, film noirs enzovoort).

grondwoord

meervoudsvorm

verkleinwoord

diner dansant

diner dansants

diner dansantje(s)

film noir

film noirs

film noirtje(s)

grand café

grand cafés

grand cafeetje(s)

Hetzelfde geldt voor woordgroepen uit andere talen, zoals hot issue.

grondwoord

meervoudsvorm

verkleinwoord

hot issue

hot issues

hot issuetje(s)

Zie ook

Verkleinwoorden (Leidraad 15)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Woordenlijst (2015)