Officiële spelling Nederlandse Taalunie

U wil, zal, kan / wilt, zult, kunt

Vraag

Wat is juist: u wil, u zal en u kan of u wilt, u zult en u kunt?

Antwoord

Zowel u wil, u zal en u kan als u wilt, u zult en u kunt zijn correct. U wil, u zal en u kan worden in Nederland als informeel beschouwd.

Toelichting

Het persoonlijk voornaamwoord u is van oorsprong een derde persoon enkelvoud, afgeleid van uwe edelheid. Daarbij hoorde ook een persoonsvorm in de derde persoon enkelvoud, zoals u kan, u zal, u wil.

Tegenwoordig wordt u niet meer als derde persoon beschouwd maar als tweede persoon enkelvoud, net als jij/je. U wordt dan gecombineerd met de persoonsvorm van de tweede persoon: u kunt, u zult, u wilt.

U kan, u zal en u wil worden in Nederland informeler en in geschreven taal minder verzorgd gevonden dan u kunt, u zult en u wilt. In België wordt in de spreektaal het gebruik van u kan, u zal en u wil niet als informeel beschouwd. Zo kan een aankondiging op televisie luiden:

(1) Tot de ochtend kan u kijken naar een herhaling van het journaal.

In verzorgde schrijftaal zijn ook in België u kunt, u zult en u wilt evenwel de aanbevolen vormen.

Zie ook

Je wil, zal, kan / je wilt, zult, kunt
Hij wilt / wil
U is / bent
U heeft / hebt
Zich / u (u hebt - vergist)
Zoudt / zou u

Bronnen

De Vries, J. (2001). Onze Nederlandse spreektaal. Den Haag: Sdu Uitgevers, p. 331-332.

Naslagwerken

ANS (1997), p. 94-100 of online via de E-ANS; De taalgids (1999), p. 335; Schrijfwijzer (2005), p. 187; Stijlboek De Standaard (2003), p. 230; Stijlboek VRT (2003), p. 247; Vraagbaak Nederlands (2005), p. 141