Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Kost wat kost / (het) koste wat (het) kost

Vraag

Is de combinatie kost wat kost correct?

Antwoord

Nee, kost wat kost is geen standaardtaal. Wel standaardtaal zijn: het koste wat het kost, koste wat het kost en koste wat kost.

Toelichting

In de uitdrukking (het) koste wat (het) kost is koste een aanvoegende wijs. (Het) koste wat (het) kost betekent 'het moge kosten wat het kost'. Ook de variant het koste wat het wil is standaardtaal.

(1) Ze wilde dat weekend koste wat het kost naar het strand rijden.

(2) Het koste wat het kost, maar ik kijk vanavond naar die voetbalwedstrijd, riep Davy.

(3) Het rapport moet koste wat kost vandaag nog verstuurd worden.

De vorm kost wat kost wordt zowel in België als in Nederland veelvuldig gebruikt, maar het is geen standaardtaal.

(4) De banken blijven kost wat kost hoge winsten nastreven. (geen standaardtaal)

(5) De club wilde kost wat kost een bekende voetballer kopen. (geen standaardtaal)

Zie ook

Het ga / gaat je goed
Lang leve / leven de jarigen
Moge / mogen al jullie wensen uitkomen

Bronnen

Onze Taal. (Het) kost(t)(e) wat (het) kost. Geraadpleegd op 2 maart 2009 via http://www.onzetaal.nl/advies/koste.php.

Hendrickx, R. Kost wat kost. Geraadpleegd op 2 maart 2009 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/kost-wat-kost.

Naslagwerken

 

kost wat kost

(het) koste wat (het) kost

Grote Van Dale (2005)

[bij kosten] 2 (…) (Belg.N., niet alg.) kost wat kost [leenvertaling van Fr. coûte que coûte], al moet er nog zoveel moeite aan besteed worden, welk offer het ook mocht eisen

[bij kosten] 2 (…) het koste wat het wil of kost (…) al moet er nog zoveel moeite aan besteed worden, welk offer het ook mocht eisen

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

[bij kosten] het koste2 wat het wil hoe duur het ook zal zijn, hoeveel moeite het er ook voor gedaan zal moeten worden

Verschueren (1996)

-

[bij kosten] (het) kost(e) wat (het) kost

Koenen (2006)

-

[bij kosten] (het) koste wat (het ) kost: a) hoe duur het ook mag zijn; b) welke offers het ook vraagt

Kramers (2000)

-

[bij kosten] koste wat (het) kost tegen welke kosten, moeite e.d. dan ook, hoe dan ook, ondanks alles: hij wilde koste wat kost kampioen worden

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 145

[bij kosten] kost wat kost (correct naast:) koste wat (het) kost

-

Taalwijzer (2000), p. 189

wordt door Apeldoorn afgekeurd (vgl. coûte que coûte) en vervangen door: het koste wat het wil, wat het ook koste. Toch is het gangbaar.

-

Stijlboek VRT (2003), p. 142

[wordt afgekeurd] Algemeen Nederlands zijn: het koste wat het wil, het koste wat het kost, koste wat het kost, koste wat kost. Voorkeur: koste wat het kost.

-

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

-

[bij kosten] koste wat (het) kost tegen welke kosten, moeite e.d. dan ook, hoe dan ook, ondanks alles