Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Psychische / psychologische stoornis

Vraag

Wat is juist: een psychische stoornis of een psychologische stoornis?

Antwoord

Het is allebei juist. De formulering een psychische stoornis is gebruikelijker dan een psychologische stoornis.

Toelichting

Psychisch is afgeleid van psyche en betekent 'geestelijk' (het tegengestelde van 'lichamelijk'). Psychologisch is afgeleid van psychologie. Psychologie is het vakgebied dat zich richt op de kennis en bestudering van de geest, van belevingen en gedragingen.

Hoewel psychisch en psychologisch feitelijk geen synoniemen zijn, fungeren ze in het dagelijks taalgebruik wel vaak zo: een psychisch/psychologisch trauma, psychische/psychologische klachten.

In de volgende verbindingen krijgt psychisch meestal de voorkeur: psychisch letsel, psychisch gestoord zijn, een psychische gestoorde/psychisch gestoorden, psychische schade, psychische ziekte(n).

In sommige vaste verbindingen is psychologisch duidelijk de gebruikelijkste vorm.

(1) een psychologisch voordeel ('een voordeel uit psychologisch oogpunt bezien'; bijvoorbeeld een thuiswedstrijd in plaats van een uitwedstrijd spelen)

(2) een psychologische test (onderzoek naar 'hoe iemands geest werkt')

(3) psychologische spelletjes/trucjes ('manieren om iemand op het verkeerde been te zetten')

(4) psychologische oorlogsvoering ('het moreel van anderen ondermijnen')

(5) een psychologische roman ('een roman waarin de karakterontwikkeling van de personages centraal staat')

Zie ook

Fysisch / fysiek

Bronnen

Everdingen, J.J.E. van (2006). Pinkhof Geneeskundig Woordenboek (11e dr.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Reber, A.S. (1989). Woordenboek van de psychologie. Termen, theorieën en verschijnselen (2e dr.). Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.

Naslagwerken

 

psychisch

psychologisch

Grote Van Dale (2005)

1 geestelijk (…):het psychische leven; een psychische afwijking; psychisch gestoord
2 (psych., med.)betrekking hebbend op de psyche en/of de persoonlijkheid, syn. psychologisch (…): de psychische aanleg; een psychisch onderzoek; dat is psychisch, niet lichamelijk; psychische druk

 

1 behorend tot, betrekking hebbend op de psychologie psychologische methoden; psychologische roman (…)
2 van kennis van de psychologie blijk gevend resp. die toepassend: de scherpte van zijn psychologische blik; dat is niet erg psychologisch geredeneerd, uit een oogpunt van psychologie; dat is psychologisch onwaarschijnlijk
3
(in zwakkere opvatting) psychisch: de psychologische verschillen; het psychologische moment, het psychisch juiste, het geschikte ogenblik

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 betr. hebbend op de psyche, syn. geestelijk (…); psychisch gestoord; psychisch geweld

1 betr. hebbend op de psychologie, syn. zielkundig; een psychologische roman; een psychologische test
2 van inzicht in andermans psyche blijk gevend

Koenen (2006)

1 geestelijk, niet lichamelijk: het is niet zozeer een fysieke als wel een ~e kwaal; 2 de psyche betreffend; wat de ziel betreft: het is iets ~

1 van of betreffende de zielkunde, ~e romans; 2 van zielkundig inzicht blijk gevend': ~ is dat niet juist niet tactisch