Provinciale Staten (hoofdletters?)

Provinciale Staten (hoofdletters?)

Vraag

Is het provinciale staten of Provinciale Staten?

Antwoord

De juiste spelling is: Provinciale Staten.

Toelichting

Provinciale Staten is een college van rechtstreeks verkozen leden, dat belast is met het bestuur van een provincie in Nederland. Uit hun midden worden de Gedeputeerde Staten gekozen.

Volgens de spellingregels zouden we Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten met een kleine letter schrijven. Strikt genomen gaat het niet om eigennamen, maar om soortnamen. Elke provincie heeft immers deze colleges. In Nederland is het evenwel van oudsher gebruikelijk om deze benamingen met hoofdletters te schrijven. We beschouwen ze als bijzondere gevallen.

In België heet het college van rechtstreeks verkozen leden de provinciale raad of provincieraad. In zowel officiële teksten van de Belgische en Vlaamse overheid als in de meeste geraadpleegde naslagwerken wordt de Belgische tegenhanger van de Nederlandse Provinciale Staten wel met kleine letters gespeld.

Zie ook

Hoofdletter voor een eigennaam (Leidraad 16.1)
Namen van instellingen, merken, titels (Leidraad 16.6)

Afdeling Financiën (hoofdletters?)
Ambassade (hoofdletter?)
Bisdom (hoofdletter?)
Burgemeester en wethouders, burgemeester en schepenen (hoofdletters?)
Europees parlement / Europees Parlement, Vlaams parlement / Vlaams Parlement
Gedeputeerde Staten (hoofdletters?)
Kerk (hoofdletter?)
Ministerie, federale overheidsdienst (hoofdletter?)
Rechtbank (hoofdletter?)
Senaat (hoofdletter?)
Statenlid (hoofdletter?)
Statenverkiezing (hoofdletter?)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Woordenlijst (2015)

hoofdletter of kleine letter,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
682
j
hoofdletter,namen_instellingen,officiële_termen,spelling,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:hoofdletter,namen_instellingen;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
16 November 2015