Officiële spelling Nederlandse Taalunie

In / op hoofdlijnen

Vraag

Wat is juist: een kwestie in hoofdlijnen behandelen of een kwestie op hoofdlijnen behandelen?

Antwoord

Beide mogelijkheden zijn juist. Er is een subtiel betekenisverschil, maar meestal is dat niet relevant.

Toelichting

Letterlijk zijn hoofdlijnen de 'grote lijnen, ruwe omtrekken' van een (schetsmatige) tekening, maar het woord wordt vooral figuurlijk gebruikt. In hoofdlijnen behandelen en op hoofdlijnen behandelen betekenen allebei dat een kwestie niet tot in detail wordt behandeld. In hoofdlijnen behandelen betekent vooral 'grofweg, in grote lijnen iets behandelen'. Op hoofdlijnen behandelen legt iets meer nadruk op het overzicht dat wordt beoogd/bevorderd: 'alleen ingaan op de belangrijkste zaken; details buiten beschouwing laten'.

Het verschil tussen in hoofdlijnen en op hoofdlijnen is subtiel, en niet altijd relevant. Meestal zijn beide uitdrukkingen mogelijk.

(1) Ik zal de kwestie in/op hoofdlijnen behandelen.

(2) In/op hoofdlijnen zijn we het eens.

De beide combinaties komen beduidend vaker voor in Nederland dan in België. In Nederland wordt op hoofdlijnen frequenter gebruikt dan in hoofdlijnen.

Zie ook

In / op de eerste plaats
In / op het gemeentehuis
Overleden in / op de leeftijd van 99 jaar
Voorwaarden (in / op / onder / tegen deze -)

Naslagwerken

 

hoofdlijn
Grote Van Dale (2005)

2 (meestal mv.) voornaamste trek: de hoofdlijnen aangeven; iets in hoofdlijnen aangeven; op hoofdlijnen, over de belangrijkste kwesties; een akkoord op hoofdlijnen

 

Koenen (2006)

2 (in het mv) voornaamste trekken: je moet de geschiedenis in ~en kennen; een akkoord op ~en over de voornaamste kwesties

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (vaak meervoud) voornaamste eigenschap, (…) syn. grondtrek; iets in hoofdlijnen aangeven; de hoofdlijnen aangeven van iets het in hoofdzaken schetsen, zonder in bijzonderheden te treden

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

2 de belangrijkste kenmerken of tendensen (…) in ~en het voornaamste samengevat