Voorwaarden (in / op / onder / tegen deze -)

Voorwaarden (in / op / onder / tegen deze -)

Vraag

Wat is correct: in deze voorwaarden, op deze voorwaarden, onder deze voorwaarden of tegen deze voorwaarden?

Antwoord

Correct zijn op deze voorwaarden, onder deze voorwaarden en tegen deze voorwaarden. Onder is het gebruikelijkst.

Toelichting

De gebruikelijke voorzetsels bij voorwaarden zijn op, onder en tegen. Onder is gangbaarder dan op en tegen.

(1) Op welke voorwaarden mag hij blijven?

(2) Onder de volgende voorwaarden is de garantie onbeperkt van toepassing.

(3) Zoek goed uit tegen welke voorwaarden u de lening aangaat.

De voorzetsels op en onder kunnen niet in alle gevallen door elkaar worden gebruikt. In combinatie met geen enkele voorwaarde is alleen onder mogelijk.

(4) De regering zal hier onder geen enkele voorwaarde mee instemmen.

Bij het voorzetsel onder is vaak sprake van een omstandigheid, van voorwaarden die er al zijn. Bij het voorzetsel op gaat het vaak om voorwaarden die zich (in de toekomst) nogĀ  moeten voordoen. Het voorzetsel tegen wordt in beide gevallen gebruikt.

(5) Onder deze voorwaarden wil ik hier niet langer werken. (de voorwaarden zijn al gegeven)

(6) Alleen op die voorwaarden wil de minister de onderhandelingen hervatten. (de voorwaarden worden verondersteld)

Zie ook

Algemeen (in / over het -)
In / op hoofdlijnen
Voorwaarden – omstandigheden
Vorm (onder / in de – van)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Prisma Voorzetsels (2005); Correct taalgebruik (2006), p. 303; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 310

correctheid en betekenis,het juiste voorzetsel,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
882
j
correctheid,uitdrukkingen,voorzetsel,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voorzetsel,zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
24 April 2018