Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Zwaar wegen / veel wegen / zwaar zijn

Vraag

Is De koffer weegt zwaar een correcte zin?

Antwoord

De koffer weegt zwaar is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn De koffer weegt veel en De koffer is zwaar.

Toelichting

In de letterlijke betekenis 'veel gewicht hebben' zijn zwaar zijn en veel wegen standaardtaal in het hele taalgebied.

(1a) Hoe zwaar mag de schooltas zijn in de eerste klas?

(2b) Bijna de helft van de volwassenen weegt te veel.

In die letterlijke betekenis is zwaar wegen standaardtaal in België.

(1b) Hoe zwaar mag de schooltas wegen in het eerste leerjaar? [standaardtaal in België]

(2b) Bijna de helft van de volwassenen weegt te zwaar. [standaardtaal in België]

In de figuurlijke betekenis 'belangrijk zijn' of 'een zware last zijn' is zwaar wegen standaardtaal in het hele taalgebied.

(3) Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. ('de belangrijkste dingen gaan voor')

(4) De voordelen wegen zwaarder dan de nadelen.

(5) De laatste loodjes wegen het zwaarst. ('het laatste valt het moeilijkst')

(6) De verantwoordelijkheden van een gezin wegen zwaarder dan je denkt.

Bijzonderheid

Ook het bijvoeglijk naamwoord zwaarwegend ('veel gewicht in de schaal leggend, belangrijk') is standaardtaal in het hele taalgebied.

(7) Helaas kon hij zijn mening niet staven met zwaarwegende argumenten.

Zie ook

Pleonasme / tautologie
Duur kosten / zijn

Bronnen

Onze Taal. Zwaar wegen / veel wegen. Geraadpleegd op 3 juli 2008 via http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/zwaar-wegen-veel-wegen.

Naslagwerken

 

zwaar wegen

Grote Van Dale (2005)

[bij wegen] 1 zwaar zijn, het genoemde gewicht hebben (…) wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen, het belangrijkste gaat voor
[bij zwaar] (spr.) wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen, zie bij wegen1

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[bij zwaar] wat het zwaarst3 is, moet het zwaarst wegen het belangrijkste gaat voor
[bij wegen] 1 het genoemde gewicht hebben, zwaar zijn (…) zwaar* wegen1

Verschueren (1996)

[bij zwaar] 1. betrekkelijk veel wegend: (…) veel of – wegen. Gez. dat weegt – bij hem, dat acht hij van veel belang; wat het –st is, moet het –st wegen, het belangrijkste moet voorgaan
[bij wegen] B. Onoverg. 1. Eig. een bepaald gewicht hebben: dat pak weegt 5 kg; veel, zwaar -

Koenen (2006)

[bij zwaar] 1 veel gewicht hebbend (…) wat het ~st is, moet het ~st wegen het belangrijkste moet voorgaan

Kramers (2000)

[bij zwaar] bn bijw 1 veel wegend (…) fig: wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen het belangrijkste moet voorgaan

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 317

[bij wegen] (fig.) (zwaar) – (op), (correct voor:) een (zware) last zijn (voor)

Taalwijzer (2000), p. 375

[bij wegen, wordt afgekeurd] Let op: veel wegen of zwaar zijn (niet: zwaar wegen).