Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Buigingetje / buiginkje

Vraag

Wat is het verkleinwoord van buiging: buigingetje of buiginkje?

Antwoord

Het verkleinwoord van buiging is buiginkje.

Toelichting

Een zelfstandig naamwoord op -ing krijgt een verkleinvorm op -kje als de lettergreep voor -ing beklemtoond is. De letter g valt weg in de spelling van het verkleinwoord.

soldéring - solderinkje

kóning - koninkje

kétting - kettinkje

vertáling - vertalinkje

Als de lettergreep voor -ing onbeklemtoond is, eindigt het verkleinwoord op -etje.

krákeling - krakelingetje

zóldering - zolderingetje

rékening - rekeningetje

tékening - tekeningetje

Persoonsnamen op -ling krijgen in het verkleinwoord altijd -etje. Een uitzondering is balling, dat als verkleinwoord ballinkje heeft.

jongeling - jongelingetje

leerling - leerlingetje

tweeling - tweelingetje

Zie ook

Verkleinwoorden (Leidraad 15)

Bloem: bloempje / bloemetje

Naslagwerken

ANS (1997), p. 654-655 of online via de E-ANS; Woordenlijst (2015)