Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Aanhalingstekens en cursivering bij titels

Vraag

Zijn er in de volgende zin aanhalingstekens nodig om de titel weer te geven: U kunt alles nog eens nalezen op de website van 'De Standaard'?

Antwoord

Nee, door de cursivering is de titel al voldoende gemarkeerd.

Toelichting

Het is voldoende om in een zin titels van kranten, boeken en tijdschriften tussen aanhalingstekens te plaatsen of de titels zelf te cursiveren.

(1a) U kunt alles nog eens nalezen op de website van 'De Standaard'.

(1b) U kunt alles nog eens nalezen op de website van De Standaard.

Bij namen van kranten en tijdschriften dragen vaak alle woorden van de titel een hoofdletter. De titel is dan in principe al voldoende gemarkeerd door de beginhoofdletters.

(1c) U kunt alles nog eens nalezen op de website van De Standaard.

(2a) Onze Taal verschijnt tien keer per jaar.

In de praktijk echter worden titels meestal systematisch gecursiveerd, omdat het op die manier voor de lezer in alle gevallen duidelijk is waar de titel begint en waar die ophoudt.

(2b) Onze Taal verschijnt tien keer per jaar.

(3) In Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan maakt Couperus duidelijk dat de mens het noodlot niet kan ontlopen.

(4a) Managers kunnen in Van aai-instrument tot zwaluwstaart een reeks taaltips vinden.

Als er om technische redenen geen opmaak mogelijk is, bijvoorbeeld in e-mailberichten, zijn aanhalingstekens aan te bevelen. Ook in onlineteksten wordt soms de voorkeur gegeven aan aanhalingstekens boven cursiveren, omdat het beter leesbaar is.

(4b) Managers kunnen in 'Van aai-instrument tot zwaluwstaart' enkele interessante taaltips vinden.

Bijzonderheid

Als een tekst volledig cursief staat, bijvoorbeeld in een kadertekstje, kunt u de titels markeren door ze niet-cursief weer te geven.

(4c) Managers kunnen in Van aai-instrument tot zwaluwstaart een reeks taaltips vinden.

Zie ook

Aanhalingstekens (algemeen)
Hoofdletters bij titels van boeken, liedjes, films e.d. (algemeen)

Dubbele of enkele aanhalingstekens
Volgorde komma - aanhalingsteken
Volgorde punt - aanhalingsteken
Volgorde uitroepteken, vraagteken - aanhalingsteken

Naslagwerken

Alles over leestekens (1997), p. 112

Het heeft geen zin om namen van boeken en tijdschriften tussen aanhalingstekens te zetten, omdat ze met een hoofdletter worden geschreven. Dus niet: Ik heb in 'de Volkskrant' gelezen dat … Eventueel kunnen ze onderstreept (in getypte tekst) of cursief gezet worden: Ik heb in de Volkskrant gelezen dat … Vermijd een combinatie van aanhalingstekens en onderstreept/cursief.

Schrijfwijzer (2002), p. 388

 

Titels van publicaties staan tussen enkele aanhalingstekens als ze niet gecursiveerd zijn (…) Cursivering heeft echter de voorkeur boven aanhalingstekens of onderstreping. De onderstreping wordt steeds meer gereserveerd voor het aanduiden van links in beeldschermcommunicatie.

Taalboek Nederlands (2003), p. 384

 

[onder 4.9 De aanhalingstekens] 6. ter aanduiding van titels, indien ze niet worden gecursiveerd of onderstreept

Vraagbaak Nederlands (2001), p. 45

 

Worden titels cursief gezet of tussen aanhalingstekens geplaatst? Beide notaties zijn mogelijk. Tegenwoordig wordt het (in kranten bijvoorbeeld) steeds gebruikelijker om titels cursief te zetten, zonder aanhalingstekens. Omdat cursivering opvalt, wordt de titel dan vaak maar één keer gecursiveerd: bij de introductie ervan. Als u aanhalingstekens om de titel zet, gebruik dan bij voorkeur enkele aanhalingstekens. Gebruik nooit cursivering en aanhalingstekens tegelijk; dat is dubbelop.