Officiële spelling Nederlandse Taalunie

's Hertogenbosch / 's-Hertogenbosch

Vraag

Is het 's Hertogenbosch (zonder koppelteken) of 's-Hertogenbosch (met koppelteken)?

Antwoord

De juiste schrijfwijze is ’s-Hertogenbosch.

Toelichting

’s-Hertogenbosch is samengesteld uit 's hertogen (ofwel des hertogen) en bosch. Des/’s hertogen is de oude tweedenaamvalsvorm (genitief) van de hertog en betekent 'van de hertog'. Bosch is de oude spelling van bos. Letterlijk betekent 's-Hertogenbosch dus 'het bos van de hertog'.

Om aan te geven dat 's bij hertogen hoort en niet bij bosch, moet 's-Hertogenbosch met een koppelteken worden geschreven. Zonder koppelteken zou 's bij bosch horen.

Gelijksoortige plaatsnamen zijn onder meer het Nederlandse 's-Gravenhage, 's-Gravenzande en 's-Heerenberg.

De Belgische plaatsnamen 's-Gravenvoeren en 's-Gravenwezel worden ook met een koppelteken gespeld.

Zie ook

Los, aaneen of met een koppelteken? (Leidraad 6)
Naamvallen (algemeen)

Den Bosch / 's-Hertogenbosch
Bosche / Bossche bollen

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)