Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Nuclide (de / het -)

Vraag

Is het de nuclide of het nuclide?

Antwoord

Zowel de nuclide als het nuclide is correct.

Toelichting

Nuclide ('atoomkern') kan zowel een de-woord als een het-woord zijn. Er is geen betekenisverschil.

(1a) In het nuclide wordt een neutron omgezet in een proton en een elektron.

(1b) In de nuclide wordt een neutron omgezet in een proton en een elektron.

Een vergelijkbaar geval is peptide ('verbinding van aminozuren'), dat ook met zowel de als het gebruikt kan worden.

(2a) Atleten nemen niet langer groeihormoon, maar kiezen voor de verbinding waardoor groeihormoon wordt aangemaakt, de peptide.

(2b) Atleten nemen niet langer groeihormoon, maar kiezen voor de verbinding waardoor groeihormoon wordt aangemaakt, het peptide.

Zie ook

Woordgeslacht (algemeen)

Cluster (de / het -)
Deken (het / de -)
Idee (de / het -)
Matras (het / de -)
Modem (de / het -)
Procent (een halve / half -)
Thuis (een goede / goed -)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Woordenlijst (2015)